4 sản phẩm.
Khẩu Trang Y Tế Xám -25%

Khẩu Trang Y Tế Xám

1,500,000₫ 2,000,000₫

Khẩu Trang Y Tế Xanh -25%

Khẩu Trang Y Tế Xanh

1,500,000₫ 2,000,000₫

Khẩu Trang Y Tế Hồng -25%

Khẩu Trang Y Tế Hồng

1,500,000₫ 2,000,000₫

Khẩu Trang Y Tế Trắng -25%

Khẩu Trang Y Tế Trắng

1,500,000₫ 2,000,000₫

Khẩu Trang Y Tế Xám -25%

Khẩu Trang Y Tế Xám

1,500,000₫ 2,000,000₫

Melt-Blown (BFE >95%) Non-Woven Fabric Water resistance Flame resistance

Khẩu Trang Y Tế Xanh -25%

Khẩu Trang Y Tế Xanh

1,500,000₫ 2,000,000₫

Melt-Blown (BFE >95%) Non-Woven Fabric Water resistance Flame resistance

Khẩu Trang Y Tế Hồng -25%

Khẩu Trang Y Tế Hồng

1,500,000₫ 2,000,000₫

Melt-Blown (BFE >95%) Non-Woven Fabric Water resistance Flame resistance

Khẩu Trang Y Tế Trắng -25%

Khẩu Trang Y Tế Trắng

1,500,000₫ 2,000,000₫

Melt-Blown (BFE >95%) Non-Woven Fabric Water resistance Flame resistance